Kort verslag WPC bijeenkomst 9 juni 2016 over een Nieuwe GGZ