9 juni 2016 – Goede GGZ! + verslag

Op 9 juni zullen Jim van Os en Wilma Boevink, twee van de auteurs van het boek “Goede GGZ!” een inleiding verzorgen over hun visie op goede GGZ en daarover met ons de discussie aangaan.

In hun nieuwe boek beschrijven Delespaul, Milo, Boevink, Van Os en Schalken een kanteling van de GGZ die niet alleen uitgaat van een andere organisatie, maar vooral ook van andere taal, concepten en uitgangspunten in het denken over psychische kwetsbaarheid (en de variatie daarin). In een kritische analyse van het denken over gezondheid als afwezigheid van ziekte, haperende hersenen, evidence-based richtlijnen en diagnostische zorgpaden komen zij tot de ontdekking dat een nieuwe focus op positieve gezondheid kan leiden tot grensverleggende vernieuwing, die zowel patiënten als hulpverleners kan bevrijden van de huidige impasse.

Het boek biedt heel concrete adviezen over hoe verder:

* Concreet over GGZ als optimaal effectieve hulpverleningsdiscipline.
* Concreet over een organisatie die echt toegesneden is op goede GGZ.
* Concreet over het beste gereedschap dat GGZ-hulpverleners ten dienste staat, zowel online als in vivo.
* En bovenal concreet over het centraal stellen van de patiënt: de unieke persoon, met een (te activeren) netwerk en een (te creëren) community eromheen, met echte aandacht voor de ervaringsdeskundigheid van de betrokkene.

Het boek is in de boekhandel, maar ook via websites als bol.com en managementboek.nl te verkrijgen. De eerste auteur is Philippe Delespaul.

Leerzaam is ook het TEDx-filmpje “Connecting to Madness” http://bit.ly/tedxmtricht waarin Jim van Os vertelt over “gekte” als een normale menselijke variatie. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.psychosenet.nl

Het korte verslag van de bijeenkomst is te vinden op Kort verslag WPC bijeenkomst 9 juni 2016 over een Nieuwe GGZ

De sheets van Jim van Os is te vinden op sheets Jim van Os WPC-PVDA 9 juni 2016

Een artikel van Wilma Boevink over haar visie op de GGZ is te vinden op Voorbij de GGZ-organisatie – Wilma Boevink