7 april 2016 – Keuzes in de zorg: Wenselijk? Noodzakelijk? Mogelijk?

Het vraagstuk van het maken van keuzes bij behandelingen in de zorg dringt zich steeds meer op. Voorbeelden van gebieden waarop de discussie speelt, zijn extreem dure medicijnen, dure technologische ontwikkelingen zoals een exoskelet, en kostbare behandelingen in de laatste levensfase, die tot slechts een beperkte verlenging van de levensduur leiden. En het is duidelijk dat we nog maar aan het begin van een proces staan, de ontwikkelingen gaan in hoog tempo door.

Intuïtief zullen veel mensen het gevoel hebben, dat er een grens is aan de (collectief gefinancierde) kosten van individuele behandelingen. De bekende vraag: Moet alles wat kan? Maar wie bepaalt zo’n grens? En hoe? En hoe kan daarvoor maatschappelijk draagvlak ontstaan? Het is een complex probleem, met veel medisch-ethische aspecten.

We kijken deze avond naar de rol van de politiek. Die zou de discussie moeten stimuleren. Maar moet en kan ze ook voorop lopen bij het maken van de keuzes?
Wat betekent keuzes maken voor de positie en verantwoordelijkheid van de hulpverleners?
We kijken ook naar het begrip QALY’s. Dat staat voor Quality Adjusted Life Years, en is een maat voor het aantal gewonnen levensjaren, gecorrigeerd voor kwaliteit van leven. Er kan vervolgens een maximaal bedrag worden gekoppeld aan het winnen van 1 QALY (een vaak genoemd bedrag is € 80.000). Helpt dit instrument ons bij het maken van keuzes of zitten er nog teveel dilemma’s aan?

Professor Bert Boer zal ons begeleiden bij de verschillende benaderingen van dit probleem. De heer Boer is lang werkzaam geweest bij het Nederlands Zorginstituut en was daar o.a. voorzitter van de ‘Advies Commissie Pakket’. Momenteel is hij bijzonder hoogleraar bij het instituut Beleid, Management en Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We zijn verheugd dat iemand met zijn kennis en ervaring bereid is deze WPC-bijeenkomst met ons in gesprek te gaan over dit zeer relevante en actuele thema. Professor Boer zal de avond starten met een presentatie.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 april 2016 18.30 – 21.00 uur in het gebouw Tweede Kamer in Den Haag. U kunt zich aanmelden tot zondag 3 april via patientcentraal@gmail.com. Daarna lukt het niet meer u op de lijst voor de beveiliging van de Tweede Kamer te krijgen. Enkele dagen vóór de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging.

Wij hopen van harte op uw aanwezigheid en hebben vertrouwen in een zinnige en productieve bijeenkomst.

 

Het verslag van de bijeenkomst is te vinden onder: Verslag WPC 7 april 2016 Keuzes in de Zorg

De standpunten van de WPC naar aanleiding van de bijeenkomst zijn te vinden onder: standpunten 7 april