29 september 2016 – VWS-begroting 2017

Het politieke jaar gaat weer beginnen, een spannend jaar voor onze partij. De Werkgroep Patiënt Centraal zal zich ook dit jaar weer actief en betrokken opstellen.

We trappen af op donderdag 29 september met een bijeenkomst ’s avonds (ca. 18.30 – 21.00 uur) in het gebouw Tweede Kamer. Die bijeenkomst is in lijn met onze traditie gewijd aan de paragraaf Zorg in de miljoenennota 2017. Onze Tweede Kamerleden Lea Bouwmeester en Loes Ypma, en ons Eerste Kamerlid Jopie Nooren, hebben toegezegd aanwezig te zijn. Zij zullen e.e.a. toelichten, en de aanwezige WPC-leden kunnen met hen in gesprek over ontwikkelingen, wensen en zorgen.

Na Prinsjesdag, dinsdag 20 sept, zullen we als Kerngroep WPC een samenvatting maken van de paragraaf Zorg, inclusief een aantal vragen en aandachtspunten.

U kunt zich tot en met zaterdag 24 september opgeven voor de bijeenkomst via patientcentraal@gmail.com. U ontvangt dan kort van tevoren een bevestiging, inclusief wat praktische informatie, en bovengenoemde samenvatting.

 

Vergeet niet de tijd voor onze jaarlijkse Conferentie te blokken in uw agenda: Op vrijdag 4 november houden we onze jaarlijkse Conferentie in Utrecht, van 15.30 tot 21.00 uur. Thema’s zijn de grote decentralisaties in de zorg, dus Jeugdzorg en Maatschappelijke Ondersteuning. En in samenhang daarmee besteden we aandacht aan regionale ordening van de zorg, als mogelijkheid tot betere zorg, betere gezondheid, en lagere kosten. Een en ander natuurlijk ook in relatie tot het Zorgfonds, waar nu zoveel over te doen is. Het belooft een inspirerend en prikkelend programma te worden.

 

Tenslotte wil ik u wijzen op de wekelijkse blogs die ons voormalig Eerste Kamerlid Marijke Linthorst vanaf 5 september zal schrijven. Zoals u waarschijnlijk weet stemde zij eind 2014 tegen de beperking van de vrije artsenkeuze. Het thema Zorg(stelsel) heeft haar sindsdien niet meer losgelaten. Marijke werkt nu als fellow bij de Wiardi Beckman Stichting waar ze de organisatie van de zorg bestudeert. Zie http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/5727 . We zullen deze link ook op onze eigen WPC-website zetten, https://wpc.pvda.nl/?_ga=1.5008240.2141520377.1425217900. Sowieso de moeite waard daar een keer te grasduinen.