24 september 2015 – begroting 2016

Op de derde dinsdag van september gaat het koffertje van de minister van Financiën open en worden de plannen van het kabinet op hoofdlijnen gepresenteerd. Ook die van het ministerie van VWS. We hebben als WPC de goede traditie om kort daarna met onze woordvoerders in de Tweede Kamer kritisch te reflecteren op deze voornemens.

De hoofdpunten uit het regeerakkoord zijn inmiddels in wetgeving omgezet. De uitwerking ervan zal zeker nog een hele tijd merkbaar zijn en op diverse terreinen nog veel voeten in de aarde hebben. Wat zegt het kabinet over de consequenties van de veranderingen? Welke nieuwe voorstellen worden er gedaan? Wat is de ruimte voor de PvdA om een eigen kleur te geven aan het beleid?

Wij nodigen u uit om op 24 september hierover met onze woordvoerders en met elkaar in gesprek te gaan. De woordvoerders zullen een toelichting geven op de voorstellen. Zij zullen aangeven wat hun eigen invalshoek zal zijn bij de begrotingsbesprekingen straks. En wij vragen u om vervolgens ideeën, suggesties, kritische kanttekeningen, etc. aan hen mee te geven.

Als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst, ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst een korte notitie met de hoofdpunten van de begroting Volksgezondheid, en de in onze ogen meeste opmerkelijke onderdelen.

U kunt zich tot uiterlijk zondag 20 september aanmelden bij Paulien van Hessen, secretaris van de WPC, via patientcentraal@gmail.com. Daarna lukt het niet meer u op de lijst voor de beveiliging van de Tweede Kamer te krijgen. Op de avond zelf moet u zich kunnen legitimeren.

Kort voor de bijeenkomst krijgt u een bevestiging van uw aanmelding met zoals gezegd een korte notitie over de begroting Volksgezondheid.

Graag zien wij u op 24 september
Namens de Kerngroep WPC
Nico Bernts, voorzitter

 

De presentatie van Malou Janssen over de begroting en het verslag van de bijeenkomst zijn hier te downloaden:

Verslag WPC 24 sept 2015 Begroting VWS

Dia’s 24 sept Begroting 2016