Sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel

De huidige grote sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn voor de PvdA niet acceptabel. Voor de oplossing hiervan zal moeten worden ingezet op een breed pakket van maatschappelijke interventies op het gebied van wonen, werken, leren/opgroeien, integreren, voedselveiligheid, gezondheidsbescherming.