Kwaliteit van zorg is primair een zaak van (georganiseerde) beroepsbeoefenaren en patiënten(organisaties)

De algemene conclusie van de bijeenkomst over dit onderwerp is dat kwaliteit van zorg primair een zaak is van (georganiseerde) beroepsbeoefenaren en patiënten(organisaties). Het ontwikkelen van richtlijnen en (informatie)standaarden is de beste manier om kwaliteit van zorg te operationaliseren. Wel wordt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg nodig geacht, vooral in de vorm van toezicht op de kwaliteitssystemen. Overheden en verzekeraars hebben een systeemverantwoordelijkheid – functioneert het gezondheidszorgsysteem, zoals bedoeld in de wet - en zij bepalen de wettelijke en (deels) de financiële kaders. Zie het verslag voor meer informatie