Iedereen verdient gelijke kansen op een gezond en waardig leven.

Volgens een recent rapport van de WBS dient iedereen gelijke kansen te krijgen op een gezond en waardig leven. Daarbij geldt wel: eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk inclusief een verantwoorde leefstijl. Deze benadering is ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma. Daar achter liggen sociaaldemocratische kernwaarden voor de gezondheidszorg als gelijke toegang tot kwalitatief goede zorg. Deze waarden vinden hun oorsprong in het streven naar een eerlijke verdeling van maatschappelijke goederen en emancipatie van achterstandsgroepen.