GGZ-cliënten moeten zo veel mogelijk in de wijk worden ondersteund en behandeld

In elke wijk moet ambulante ggz-zorg beschikbaar zijn voor de ondersteuning en behandeling van ggz-cliënten. Pas wanneer de ambulante zorg op kwalitatief en kwantitatief voldoende hoog niveau is, kan de voorgenomen afbouw van beschermd wonen en van intramurale GGZ-voorzieningen worden voortgezet. Hetzelfde geldt voor de zorg, die gericht is op mensen met verstandelijke beperkingen.