Over ons

Dit is de website van het PvdA-netwerk (gezondheids)Zorg, ook wel bekend als de Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) van de PvdA. We zijn een actieve groep van PvdA-leden die mee willen denken over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg. De activiteiten van de WPC zijn toegankelijk voor leden.

Elk jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten over actuele thema’s . Daarnaast organiseren we in het najaar een conferentie over een meer op de lange termijn gericht thema.

De WPC/het netwerk Zorg bestaat uit zo’n 140 leden. De meesten van hen werken in de zorg, zijn actief binnen patiënten- en cliëntenorganisaties, werken bij onderzoeks- of adviesbureaus of bij de overheid of dragen een politieke of bestuurlijke verantwoordelijkheid binnen de zorg.

Ieder PvdA-lid kan lid worden van de WPC/Zorg door een e-mail te sturen naar patientcentraal@gmail.com onder vermelding van “nieuw lid” en naam en e-mailadres. Voor de kosten van de activiteiten die we organiseren vragen we jaarlijks een vrijwillige bijdrage van €15,- over te maken naar rekening NL39 RABO 0301 4784 57 t.n.v. PvdA-netwerk Patiënt Centraal, o.v.v. ‘Bijdrage WPC Zorg’

De WPC/Zorg werkt samen met de Tweede Kamerfractie van de partij en organiseert 5 tot 6 keer per jaar een discussiebijeenkomst in het gebouw van de Tweede Kamer. WPC-leden worden hiervoor uitgenodigd.

Daarnaast organiseert de WPC ieder jaar een thema-conferentie, waar naast de leden van de WPC ook anderen van binnen en buiten de PvdA aan deel kunnen nemen.

De WPC adviseert bovendien gevraagd en ongevraagd het partijbestuur en Kamerleden. Zij fungeert daarbij als netwerk waarin we een beroep kunnen doen op de kennis en ervaring van onze leden.

De activiteiten van de WPC worden georganiseerd door een kerngroep, die o.a. bestaat uit Nico Bernts (voorzitter), Malou Janssen (penningmeester) en Paulien van Hessen (secretaris).

Hoe de WPC naar buiten optreedt is beschreven in de notitie 150823 Optreden van de WPC naar buiten

Contact en informatie: patientcentraal@gmail.com