Conferentie regionalisering & rol zorgverzekeraars

5 december 2018

Regionalisering & rol zorgverzekeraars

Het netwerk Zorg van de PvdA heeft het thema ‘Regionale ordening van zorg & de rol van zorg­verzekeraars’ tot één van haar speerpunten gemaakt in 2018. We organiseren een conferentie op vrijdag 25 januari 2019 om het thema verder uit te diepen. Op die conferentie moet ruimte zijn voor kritische geluiden, en voor een politiek debat over dit thema. De conferentie moet ons een sociaaldemocratische visie opleveren op de manier waarop we in Nederland, gegeven het huidige zorgstelsel met zorgverzekeraars, een regionale ordening zouden kunnen bewerkstelligen ten behoeve van goede en toegankelijke zorg voor iedereen.

Voor meer informatie: https://wpc.pvda.nl/agenda/regionalisering-rol-zorgverzekeraars/