Aanmelden voor de zorgconferentie van 25 januari

Door Paulien van Hessen op 7 januari 2019

Aanmelden voor de zorgconferentie van 25 januari

Het netwerk Zorg van de PvdA heeft het thema ‘Regionale ordening van zorg & de rol van zorg­verzekeraars’ tot één van haar speerpunten gemaakt in 2018. We organiseren een conferentie op vrijdag 25 januari 2019 om het thema verder uit te diepen. In oktober hebben wij een vooraankondiging gedaan over onze conferentie. Vanaf heden kunt u zich aanmelden via patientcentraal@gmail.com. Hieronder vindt u de nadere informatie, zoals die ongeveer identiek ook in de vooraankondiging stond.

Inhoudelijke overwegingen
In ons verkiezingsprogramma 2017 staat:

Er komt een uniforme polis voor het basispakket, waarbij per regio op kwaliteitsgronden een samenwerking wordt georganiseerd die voor de patiënt de beste kwaliteit biedt. Er komt een verbod op reclame en marketingactiviteiten voor de basisverzekering. Verzekeraars mogen niemand weigeren. Het bestaande verbod op risicoselectie wordt strak gehandhaafd. Concurrentie tussen verzekeraars vindt alleen nog plaats op de kwaliteit van de dienstverlening en de aanvullende verzekering.

Wij willen dat er per regio een samenhangend zorgaanbod bestaat. Binnen een regio wordt één verzekeraar jaarlijks verantwoordelijk voor de totstandkoming van afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten en (vertegenwoordigers van) patiënten en cliënten. Kwaliteit van zorg is de belangrijkste leidraad. Andere verzekeraars volgen deze regionale afspraken. De patiënt kan desgewenst in elke regio gebruik maken van dit samenhangend zorgaanbod. Ook blijft de vrije artsenkeuze, net als nu, wettelijk verankerd, evenals het recht op een second opinion.

De PvdA wil dat het zorgstelsel gebaseerd is op solidariteit en gemeenschapszin: de zorg is van en voor ons samen, en dus dragen we samen de kosten van die zorg. Er moet per regio één regionale autoriteit komen (in het verkiezings­programma: één hoofdverantwoordelijk zorgverzekeraar per regio), en de inwoners van de regio moeten ervaren dat die regionale autoriteit namens hen de zorg stuurt: het gaat over hen en over hun geld, gemeenschapsgeld. Inwoners hebben zeggenschap.
Belangrijk is dat er ook zorg-expertise aanwezig is bij die regionale sturing: mensen met verstand van de zorg moeten mee aan het roer staan.
Er is in een regio nadrukkelijk aandacht voor de kwetsbaarheid van zieke mensen, we zijn samen solidair om kwetsbare mensen te beschermen. We denken dat eigen regie voor al deze kwetsbare mensen maar beperkt een antwoord kan zijn op hun zorgvraag.
In een dergelijk systeem moet als eerste het vrijwillig eigen risico eruit: dat ondergraaft de solidariteit tussen jong en oud, tussen gezond en ziek.

Het netwerk Zorg van de PvdA heeft het thema ‘Regionale ordening van zorg & de rol van zorg­verzekeraars’ in 2018 tot één van haar speerpunten gemaakt. Een aantal leden van het netwerk is aan de slag gegaan met dit thema. Tijdens de Conferentie op vrijdag 25 januari 2019 gaan we het thema samen verder uitdiepen. Er is dan ruimte voor kritische geluiden, en voor een politiek debat over dit thema. De Conferentie moet ons een sociaaldemocratische visie opleveren op de manier waarop we in Nederland, gegeven het huidige zorgstelsel met zorgverzekeraars, een regionale ordening zouden kunnen bewerkstelligen ten behoeve van goede en toegankelijke zorg voor iedereen.

Tijd, locatie e.a. praktische zaken

  • Vrijdag 25 januari 2019 van 15.30 tot 20.30 uur
  • The Colour Kitchen, Zuilen, Utrecht: een vrolijke, sociale, betaalbare locatie centraal in het land https://zuilen.thecolourkitchen.com/
  • Ca. 50 deelnemers
  • Deelname is gratis, we vragen een vrijwillige bijdrage voor de maaltijd

Opzet Conferentie
Prof. Erik Schut, hoogleraar Gezondheidseconomie & Gezondheidsbeleid aan de Erasmus Universiteit, en Bert van der Hoek*, tot oktober 2018 bestuurder van De Friesland Zorgverzekeraar, zullen ieder een verhaal houden over hún visie op regionalisering van (sturing van) de zorg.
Na de bijdrages van Van der Hoek en Schut komen er politieke reflecties op de beide sprekers door in ieder geval EK-lid Jopie Nooren, wethouder Zorg in Delft Karin Schrederhof, en Harry Vogelaar, portefeuillehouder Zorg in het Partijbestuur. Tenslotte volgt een panel- en plenair debat met deskundigen, politici en de zaal aan de hand van stellingen.
We sluiten af met napraten onder het genot van een borrel.

* De heer Bert van der Hoek heeft vanwege ernstige privé-omstandigheden afgezegd. We hebben de heer Henk Gerla bereid gevonden hem te vervangen. De heer Gerla is bestuurder van zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid in Leiden.

Extra achtergrondinformatie en interessante artikelen waar we u nog op willen wijzen:

PvdA_WBS-S&Djuni2018_AchterberghVanKlaveren_Wie is de patiënt WPC_inputVerkiezingsprogrammaPvdA2017_versie1feb2016def PvdA_LinksEnDeZorg_S&D2016nr6_DirkAchterbergh&NicoBernts

U bent van harte welkom op vrijdag 25 januari. Het belooft een interessante bijeenkomst te worden, en uiterst actueel. Vergeet niet u aan te melden op patientcentraal@gmail.com. We hopen u binnenkort te ontmoeten.

Namens de werkgroep ‘Regionale ordening & Zorgverzekeraars’,
Paulien van Hessen, secretaris PvdA-netwerk Zorg

Paulien van Hessen

Paulien van Hessen

Paulien van Hessen is secretaris van de kerngroep van de WPC.

Meer over Paulien van Hessen