Input voor de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s 2018

Het PvdA-Netwerk Zorg / de WPC heeft input opgesteld die de lokale afdelingen kunnen gebruiken bij het opstellen van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Voor nadere toelichting kunnen de kerngroepleden worden benaderd.

170503 input WPC gemeentelijke verkiezingsprogrammas