Deskundigheid leden netwerk Zorg

Bij onderwerpen die in de fractie spelen en / of op de agenda staan van de Commissie Volksgezondheid, kan de Tweede (of Eerste) Kamerfractie het netwerk Zorg om advies vragen. We kunnen als netwerk ook zelf het initiatief nemen, en input geven over actuele onderwerpen. In zo’n geval moeten we binnen een redelijk korte tijd ervaringen en ideeën binnen het netwerk inventariseren en uitwerken. Om deze ‘kort-cyclische interactie’ mogelijk te maken heeft de Kerngroep een lijst aangelegd met deskundigheid van de leden.

Wij willen deze lijst regelmatig bijwerken. Wij vragen u om ons, de Kerngroep van het netwerk Zorg, steeds te laten weten over welke onderwerpen wij u kunnen benaderen voor deskundigheid, ervaringen, ideeën en bijdragen. Dat kunt u doen door bijgaand document in te vullen en vervolgens te mailen naar Malou Janssen, janssen.malou@gmail.comU kunt de onderwerpen e.o. gegevens ook zelf benoemen in een mailtje naar Malou.

deskundigheid leden PvdA-netwerk Zorg