Deskundigheden en expertises WPC-leden

Bij onderwerpen, die in de fractie spelen en/of in de Commissie Volksgezondheid worden geagendeerd, kan de Tweede Kamerfractie de WPC om commentaar vragen. Omgekeerd kan de kerngroep over actuele onderwerpen commentaar geven of vragen stellen. Dit betekent in zo’n geval, dat binnen een redelijk korte tijd opvattingen binnen de WPC geïnventariseerd en bediscussieerd moeten worden.  Gezien het tijdsbestek, kan dit niet via de gebruikelijke werkwijze van de plenaire bijeenkomsten in Den Haag.  Om deze  “kort-cyclische interactie” mogelijk te maken heeft de Kerngroep een lijst aangelegd van de professionele achtergrond van de WPC deelnemers, hun expertise en de thema’s waarop zij gevraagd kunnen worden hun bijdrage te leveren.

Als zo’n situatie bij een bepaald onderwerp zich voordoet, zal de Kerngroep de leden die hun belangstelling voor het onderwerp hebben aangegeven, aanschrijven met het verzoek om een reactie. Deze bijdrage kan schriftelijk zijn, maar kan ook plaatsvinden in de vorm van deelname aan een of twee bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden  georganiseerd op verzoek van de fractie of van de Kerngroep. Het gaat dan dus om ad hoc subgroepen van deskundigen uit de WPC samen met een of meerdere fractieleden.

Om deze lijst van deskundigheden en interesses te kunnen samenstellen vragen wij u ons, de kerngroep, te laten weten op welke terreinen wij u kunnen benaderen met vragen en discussiebijdragen. Dat kunt u doen door in bijgaande lijst de onderwerpen aan te kruisen en de lijst vervolgens te mailen naar Malou Janssen, e-mailadresjanssen.malou@gmail.com .

Omdat op deze website alleen PDF-bestanden kunnen worden gepubliceerd is het wellicht gemakkelijker de gegevens in een mail aan Malou te zetten.

inventarisatie deskundigheden WPC-leden