5 februari 2015: betekenis “Van Waarde” voor de zorg

Op 5 februari 2015 organiseert de WPC haar volgende bijeenkomst. Deze staat in het teken van het project “Van Waarde” van de Wiarda Beckman Stichting.

Alweer in 2013 publiceerde de Wiarda Beckman Stichting het essay “Van Waarde”, dat later werd omgezet in een resolutie voor het partijcongres in april van dat jaar.

Zie voor de resolutie:
http://www.pvda.nl/data/catalog/13/4786/4/PvdA_Resolutie%20van%20Waarde.pdf

Of voor meer informatie over het project “Van Waarde” :
http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/1804

Begin van het nieuwe jaar krijgen de WPC-leden een uitnodiging voor een discussiebijeenkomst over wat deze resolutie kan betekenen voor de zorg.

Voor het verslag zie: Verslag van WPC-5-2-2015  .