23 maart 2017 – decentralisaties zorg en welzijn

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende plenaire bijeenkomst van het PvdA-netwerk zorg – WPC op donderdag 23 maart 2015 van 18.30 tot 21.00  in het kantoor van de WBS, Emmapark 12, 2595 ET Den Haag. Het thema is: Keuzes op lokaal niveau: de voorbereiding van het gemeentelijke verkiezingsprogramma.  

Ondanks de naar verwachting teleurstellende resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen zijn veel afdelingen de voorbereiding van de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s 2018-2022 gestart. Het netwerk zorg wil graag de afdelingen ondersteunen, in het bijzonder waar het gaat om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. We willen daartoe op 23 maart a.s. een eerste inventarisatie houden van mogelijke aandachtspunten voor de gemeentelijke programmacommissies.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst hebben ondergetekenden een notitie gemaakt met zowel de opbrengsten van de recente discussies binnen ons netwerk over de verschillende decentralisaties als de belangrijkste politiek relevante conclusies van de landelijke evaluaties. De notitie heet Stand van zaken decentralisatie zorg en welzijn 2017, en kunt u vinden op onze website: 1702 stand van zaken decentralisaties zorg en welzijn.

De discussie zal worden ingeleid door Tom Horn , PvdA wethouder Zorg in de gemeente Haarlemmermeer. Hij zal met ons zijn ervaringen delen over de resultaten van de decentralisatie tot nu, de keuzes die daarbij op lokaal niveau zijn gemaakt en de noodzakelijke bijstellingen in de komende jaren. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer: nut en noodzaak van sociale wijkteams, de grenzen aan de zelfredzaamheid van ouderen, psychiatrische patiënten en mensen met verstandelijke beperkingen, de ondersteuning van mantelzorgers, de effecten van verschillende eigen bijdrage regelingen, de wijze van inkoop van zorg door gemeenten en het kwaliteitstoezicht van de gemeente op de uitvoering  van de welzijns- en zorgtaken.

In aansluiting op de presentatie van Tom Horn nodigen wij u uit om te vertellen over uw ervaringen op lokaal en regionaal niveau, en met elkaar in gesprek te gaan om tot een eerste selectie van onderwerpen te komen die het verdienen in een gemeentelijk verkiezingsprogramma te worden opgenomen.

Wij verzoeken u voor 17 maart aan te geven of u bij deze bijeenkomst aanwezig zult zijn. U kunt zich aanmelden via patientcentraal@gmail.com. Voor een broodje wordt gezorgd. Wij zien uit naar een inspirerende bijeenkomst.