2 februari 2017: regionale organisatie van de zorg

Op donderdag 2 februari staat de WPC-bijeenkomst in het teken van de realisatie van regionale organisatie van zorg. Gastspreker is dr. Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO. ZIO is al jaren bezig met het inrichten van goede, samenhangende en efficiënte zorg in Maastricht en Heuvelland. En niet zonder succes. Zie bijv. http://www.zio.nl/home/blauwe-zorg/ .
Over de wenselijkheid van een regionale inrichting van het zorglandschap blogde recent ook onze eigen Marijke Linthorst: zie http://www.wbs.nl/platform/activiteiten/5727 onder ‘Zorgverzekeraars 2’. Marijke schrijft: “In het concept-verkiezingsprogramma van de PvdA wordt voorgesteld om in iedere regio tot een samenhangend zorgaanbod te komen. Daarbij zou één zorgverzekeraar afspraken moeten maken met zorgaanbieders, gemeenten en vertegenwoordigers van cliënten en patiënten. De andere verzekeraars volgen deze afspraken. In feite wordt hiermee de inkooprol van de zorgverzekeraars geregionaliseerd. Het is om een aantal redenen een interessante gedachte.”

 

Het verslag van de bijeenkomst is hier te vinden: 170202 WPC PvdA verslag

De powerpointpresentatie van Guy Schulpen is hier te vinden: WPC PvdA 2 febr 2017 – ZIO – PPT

Lees in dit kader ook het artikel in Medisch Contact over eerstelijnszorg in achterstandwijken: Patiënt_in_achterstandswijk_komt_zorg_tekort_MC2feb2017_artikel