10 december 2015 en 14 januari 2016: input verkiezingsprogramma

Vanaf het begin van het komende jaar 2016 werkt onze partij aan het opstellen van een nieuw verkiezingsprogramma. Als WPC willen wij een substantiële bijdrage leveren aan het hoofdstuk over de gezondheidszorg. In elk geval over de onderwerpen waarover de WPC – leden de afgelopen jaren met elkaar hebben gesproken.
Die bijdrage gaan wij voorbereiden op twee avonden, en wel op donderdag 10 december en donderdag 14 januari.
Hierbij nodig ik je van harte uit om op donderdag 10 december mee te denken en je bijdrage te leveren. De bijeenkomst zal plaatsvinden van 18.30 tot uiterlijk 21.00 uur in Den Haag, als het lukt in het gebouw van de Tweede Kamer. Graag ontvang ik je aanmelding op patientcentraal@gmail.com.
Rond 8 december ontvang je dan een mail met bevestiging van je aanmelding, een concept document met input voor het verkiezingsprogramma, en wat praktische info.

Ik hoop je te zien op 10 december.
Vriendelijke groet, Paulien van Hessen, secretaris WPC

De input die we op naar aanleiding van deze twee avonden bijeen hebben  gebracht is in een document gebundeld, dat nu ter beschikking wordt gesteld aan de programmacommissie.

160201 verkiezingsprogramma def