1 juni 2017 WPC – PvdA-netwerk Zorg over medisch-ethische vragen rondom het levenseinde, de kwestie “voltooid leven”

Bij de kabinetsformatie zullen politieke beslissingen over medisch-ethische zaken een belangrijke rol spelen. D’66 is er rotsvast van overtuigd dat er behoefte bestaat aan een wet die ouderen in staat stelt op hun eigen manier waardig te sterven. Het huidige kabinet heeft zich in grote lijnen achter D’66 initiatief voorstel geschaard met een een eigen wetsontwerp.

De belangrijkste overwegingen voor een nieuwe wet zijn:
– de toenemende behoefte bij oudere mensen om zelf het moment van overlijden te bepalen “als het lichaam het nog wel kan, maar ikzelf het niet meer wil”
– de huidige euthanasiewet voorziet niet in deze mogelijkheid; daarin is alleen een medische grondslag mogelijk
– het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken” dat iedereen het recht heeft om te beslissen over het eigen levenseinde”
– de staat zou daarbij behulpzaam moeten zijn
– levenseinde begeleiders, die aan strenge eisen moeten voldoen, krijgen dezelfde uitzonderings­positie als artsen op artikel 294 Strafwet, dat hulp bij zelfdoding verbiedt
– belangrijkste criteria worden: de doodswens is vrijwillig, weloverwogen en duurzaam
– de leeftijdsgrens wordt gesteld op 75 jaar

Tegenstanders van een dergelijke wet (KNMG, christelijke partijen) wijzen op bezwaren en risico’s:
– euthanaticum zou in verkeerde handen kunnen komen
– er komt meer druk uit de omgeving om zelf het leven te beëindigen
– de leeftijdsgrens van 75 jaar is erg arbitrair
– de euthanasiewet voldoet in de praktijk; nieuwe wetgeving is niet noodzakelijk

De PvdA heeft zich in principe achter de plannen van het huidige kabinet gesteld. De belangrijkste overweging is het recht op zelfbeschikking. Binnen de PvdA is nog niet zoveel gediscussieerd over dit onderwerp. Daarom is het goed dat wij als netwerk Zorg met elkaar van gedachten wisselen over dit en hiermee samenhangende medisch-ethische thema’s, zoals euthanasie bij mensen die diep dement zijn.

Bert van Ummelen, schrijver en expert op dit terrein, zal het onderwerp inleiden. Hij is medewerker van de Wiardi Beckman Stichting.

Dirk Achterbergh bereidde een korte discussienotitie voor: onvoltooid leven – discussienotitie

De inleiding van Bert van Ummelen is hier te lezen: 170601 lezing Bert Ummelen

Het verslag van de bijeenkomst is hier te lezen: WPC 1 juni 2017 voltooid leven – verslag