Bijeenkomst Gezondheidsverschillen in ons land

1 december, van 9:30 tot 16:00 | Partijkantoor van GroenLinks, Oudegracht 312, Utrecht

Het zorgnetwerk GroenLinks en het zorgnetwerk PvdA organiseren samen een studieconferentie: wat kunnen we vanuit een progressieve politiek doen aan de gezondheidsverschillen in ons land.

Naar een progressief antwoord
op de gezondheidsverschillen in ons land

Zaterdag 1 december 2018, van 9.30 – 16.00 uur
Oudegracht 312, Utrecht (partijkantoor GroenLinks)

Verschillen in gezondheid vormen een hardnekkig probleem waar al lange tijd over gesproken wordt en waarover regelmatig verontrustende onderzoeksrapporten verschijnen. We vinden het belangrijk dat progressieve krachten samenwerken om oplossingen op dit terrein te realiseren.
We realiseren ons echter ook dat het probleem zo hardnekkig is en zoveel kanten heeft, dat we niet mogen verwachten in één bijeenkomst een passend antwoord te kunnen ontwikkelen. De studieconferentie van 1 december zien we als een startpunt van een gezamenlijk te ontwikkelen

Als uitkomst van de studieconferentie willen we antwoord hebben op de volgende vragen:

– Waar staan we nu?
– Wat zijn onze vertrekpunten?
– Wat inspireert ons?

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30       Inloop
10.00     Opening door de dagvoorzitter (Nico Bernts)
10.15     Paul van der Velden (voormalig directeur GGD Amsterdam): Waar hebben we het over als we praten over tweedeling in de samenleving op het gebied van gezondheid?
10.40     Ella Vogelaar (voormalig minister PvdA). Wat heeft de PvdA de afgelopen jaren gedaan om de tweedeling aan te pakken?
11.05     Jan Willem Renkema (Lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks). Wat heeft GroenLinks de afgelopen jaren gedaan om de tweedeling aan te pakken?
11.30     Koffiepauze en gelegenheid om met de inleiders in gesprek te gaan.
12.00     Aanvang sessie werkgroepen
12.45     Lunch
13.30     Vervolg sessie werkgroepen
15.00     Plenaire afsluiting en napraten

We vormen vier werkgroepen voor discussie over de volgende vragen:

  1. Wat kan beter op micro niveau, waar individuele burgers, families en professionals
    samenwerken?
  2. Wat kan beter op meso niveau, waar de gemeenschap in dorp of wijk en concrete organisaties met elkaar aan de slag kunnen?
  3. Wat kan beter op macro niveau, het algemeen maatschappelijk niveau waar men de agenda en het perspectief van de landelijke politiek bepaalt?
  4. Open podium: hier kunnen de deelnemers zelf andere, voor hen belangrijke, invalshoeken inbrengen en met elkaar bespreken.

Voor de bijeenkomst willen we vooral leden uit onze beide zorgnetwerken uitnodigen die vanuit eigen kennis / ervaring bij willen dragen aan de discussie. Het totaal aantal deelnemers kan ongeveer 50 bedragen.

Uit een eerdere peiling en voorlopige aanmelding is gebleken dat er grote belangstelling is voor de bijeenkomst. Als je graag deel wilt nemen, is het dus zaak je snel aan te melden. Mensen die al eerder bij de vooraankondiging belangstelling hebben aangegeven, dienen zich opnieuw definitief aan te melden.
Voor een lunch wordt gezorgd. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar om de kosten van lunch en catering te dekken vragen we aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage. Neem hiervoor s.v.p. contact geld mee, want pinnen kan niet.
Aanmelden kan via deze link: https://goo.gl/forms/pkMpDZc0mPLjSAAh2
Uiterste datum voor aanmelden is 17 november.

De voorbereidingsgroep

Guus Schrijvers (PvdA), Nico Bernts (PvdA), Fuusje de Graaff (GroenLinks), Pouwel van de Siepkamp (GroenLinks)
Mailcontact: pouwel@vandesiepkamp.nl