29 november 2017: Linkse samenwerking in de zorg + verslag

Hierbij nodigen we u van harte uit voor een bijeenkomst van het PvdA-netwerk Zorg WPC over

LINKSE SAMENWERKING IN DE ZORG  

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 november van 18.30 tot 21.00 uur. De locatie staat nog niet vast; die verneemt u nog. Het wordt waarschijnlijk Den Haag of Utrecht.

De titel zal u niet vreemd of nieuw in de oren klinken. Al vaak is het idee van een linkse samen­werking geopperd en bepleit.  Zeker ook in WPC-verband. Altijd zijn er redenen geweest waarom die samenwerking er niet kwam. De kerngroep wil die linkse samenwerking wederom op de agenda zetten. Er zijn tenminste twee redenen waarom de tijd daar nu rijp voor is.

PvdA, GroenLinks en SP zitten de komende kabinetsperiode alle drie in de oppositie. De partijen hoeven zich nu dus niet tegen elkaar af te zetten en allerlei onderlinge profileringstactieken te volgen. Er zal eerder sprake kunnen zijn van een gemeenschappelijk tactiek tegenover het komende kabinet.

En op de tweede plaats is de urgentie hoog. Nog nooit hadden de drie linkse partijen samen zo weinig Kamerzetels. Ze zullen echt met iets nieuws en aansprekends moeten komen willen ze nog een politieke factor van gewicht zijn. De bundeling van krachten zal daarbij een van de eerste opties zijn.

Tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer tekende zich een begin van samenwerking af. Er komt iets in beweging. De kerngroep wil deze beweging op het gebied van de zorg graag meer power en richting geven.

De geschiedenis leert, dat linkse samenwerking niet een kwestie is die je eenvoudig aanvliegt. Waar beginnen we, hoe beginnen we, waarover beginnen we, en met wie, etc. Daarom organiseren we op 29  november a.s. een WPC bijeenkomst, waarop we met u willen brainstormen en verkennen hoe we hierin op een goede manier het initiatief kunnen nemen. Eerst een bijeenkomst in ‘eigen kring’ dus, om vervolgens het initiatief te verbreden.

Wij nodigen u daarom van harte uit om mee te denken en te praten over vragen als:

  • Wat is een goede eerste stap?
  • Zijn er inhoudelijke thema’s die zich bij uitstek lenen voor een verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden?
  • Wie heeft suggesties voor personen van de andere partijen uit het eigen netwerk die we zouden kunnen vragen hieraan mee te doen?
  • Wat zijn do’s en dont’s om te voorkomen dat we in de bekende valkuilen stappen?
  • En niet op de laatste plaats: Wie willen hier de komende periode tijd en energie in steken?

Om de bijeenkomst wat concrete handen en voeten te geven zal Guus Schrijvers de hoofdstukken zorg uit de verkiezingsprogramma’s van afgelopen voorjaar met elkaar vergelijken:

  • Wat zijn de onderwerpen, waar we alle drie min of meer hetzelfde over denken?
  • Wat zijn kwesties, die om discussie vragen?
  • En wat zijn de onderwerpen waar we echt verschillend over denken.

Aan Dirk Achterbergh, ex-voorzitter van het netwerk Zorg WPC, hebben we gevraagd om een voorzet te geven voor een discussie over politieke uitgangspunten, die we bij het gesprek met andere partijen aan de orde zouden willen stellen.

Nu men ook op andere plekken weer (voorzichtig) aan linkse samenwerking trekt, willen we het momentum benutten. Een initiatief van ons kan zomaar een kracht worden in een bredere beweging.

 

 

Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier: 171129 Verslag bijeenkomst Netwerk Zorg