PvdA-netwerk Zorg - WPC

Dit is de website van het PvdA-netwerk (gezondheids)Zorg, ook wel bekend als de Werkgroep Patiënt Centraal (WPC) van de PvdA. We zijn een actieve groep van PvdA-leden die mee willen denken over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg. De activiteiten van de WPC zijn toegankelijk voor leden. Op de pagina "Over ons" vind je hoe je lid kunt worden. In 2017 organiseren we weer een aantal bijeenkomsten over actuele thema's . De laatste was op 28 september 2017 en richtte zich op wat uit ons verkiezingsprogramma we missen in de begroting; en hoe we de fractie kunnen ondersteunen bij het voeren van oppositie. Elk jaar organiseren we daarnaast in het najaar een conferentie over een meer op de lange termijn gericht thema. Dit jaar vindt die plaats op 11 november en gaat deze over wonen en zorg voor ouderen. We willen u ook wijzen op de blogs die ons voormalig Eerste Kamerlid Marijke Linthorst regelmatig schrijft. Marijke werkt nu als fellow bij de Wiardi Beckman Stichting waar ze de organisatie van de zorg bestudeert. Zie: https://wbs.nl/publicaties/onderzoek-zorg .

29 november 2017: Linkse samenwerking in de zorg